De richtlijnen geleden voor alle paarden(rassen), Wel adviseren wij om paarden van sobere rassen minder rijk ruwvoer te geven.