Dit kan met rijker ruwvoer, olie of een beetje krachtvoer. Uit de praktijk is gebleken dat wanneer het ruwvoer van goede kwaliteit is, er weinig krachtvoer naast nodig is voor meer energie. Dit geldt ook voor paarden die uitkomen op het hoogste niveau. Wel is het zeer raadzaam om het ruwvoer te laten analyseren zodat bepaald kan worden of het rantsoen ook echt voldoende is voor topprestaties.