Jouw veulen mag EquilinGROW gaan eten zodra hij of zij hiervan wil gaan eten. De dosering op de verpakking is eigenlijk gebaseerd op een veulen dat niet meer drinkt bij de moeder en ruwvoer eet. Als het veulen nog wel bij de moeder drinkt, dan mag hij of zij een iets lagere dosering dan op de zak staat vermeld.