Bij leuke ideeën kun je een verzoek indienen. Mail hiervoor naar sponsoring@equilin.nl